Често пъти ВиК и Ел части се променят спрямо функционалното разпределение, поради тяхната второстепенна роля в интериорa . Не можем да си позволим неудобство в функционалното взаимодействие на отделни зони и мебели само защото строителя е решил да бъде по-рационален и да спести от тези инсталации.