Проект осветителни тела

Този етап от проекта дава ясна представа на клиента за използваното осветление в интериорния дизайн , броя и разположението на отделните осветителни тела.