Интериорен проект

част: Цветова и стилова концепция

Презентира се с помощта на 3д визуализации, скици , колажи и др.

 

На този етап се избират цветовете и материалите които ще бъде облечен дизайна. Изготвят се триизмерно фотореалистично визуализиране на проекта. Това e неизменната и основна част от един интериорен проект. Фотореалистичната визуализация дава отговор на въпроса, как би изглеждало всичко в реалните размери и цветове, още преди да сте започнали ремонтни дейности и да сте поръчали обзавеждане.  

 

 

Цветът определя средата!

При създаването на интериор трябва де се помни, че едни и същи цветове могат да изглеждат съвсем различно в зависимост от окръжаващите ги цветове. В един случай могат да изглеждат по-топли в други по-студени. Цветовите пропорции играят важна роля в постигането на хармония или създаването на особена експресивност на цветовите композиции. 

Избора на цветовата гама в обзавеждането и изграждането на интериорния дизайн на едно помещение, може да изглежда проста задача. Всъщност това е най-субективната област в интериора и много често може да се влезе в противоречие в избора на цветове. 

Съществуват няколко особености при възприемането на цветовете, цветът при централно / дневно / или периферното /сумрачно/ зрение. При избор на цветовете в интериора трябва да се отчете цветовото възприятие при слабо осветените части. 

Важно е човек да бъде обкръжен не само в ярък и силен тон, а от няколко нюанса. Добри резултати се постигат, когато ярките цветове присъстват в по-малък обем и играят ролята на акценти, но това също е строго индивидуално и се определя от концепцията и стила на интериорния дизайн 

Цветовите пропорции играят важна роля за постигане на хармония и създаване на експресивност на интериора. Близките по обем и еднаквост по активност и сила на психологическо въздействие цветови пропорции , създават помежду си неразрешим конфликт. Всеки се опитва да подчини останалите. И в човешките взаимоотношения не е възможно постигането на хармония там където всеки се опитва да докаже своето превъзходство. 

Едни цветове имат способност да разширяват пространството други да стесняват. Едни са по активни, други по-малко. За да се получи хармония в интериора е необходимо да се махне съперничеството, а това се получава, като се създаде контраст в пропорциите. Контрастите са различни, по яркост, по оттенък( един цвят е по-студен, друг е по-топъл). Без правилен контраст на цветовите пропорции е невъзможно да се създаде хармоничен интериорен проект. 

Правилно подбраните цветови пропорции имат организиращо значение във всяка композиция, в която има съчетание на различни цветове . Желателно е всеки присъстващ в интериора цвят да изпълнява ролята, която му е определена. Когато ролите на цветовете в интериорния проект са ясно разпределени, цветовете не спорят помежду си кой е по-важен. 

Хармонични пропорции:

цвят, доминиращ по обем

цвят, играещ ролята на акцент

цвят, среден по пропорция и неутрален по значение

Цветови контрасти

Съчетанието на противоположни цветове е един от методите за постигане на изразителност на композицията в интериорния дизайн. По отношение на цвета контрастите се разделят на две големи групи -хроматични и ахроматични. Групата хроматични се разделя на две подразделения-цветови контраст(между студени и топли цветове) и светлинен(яркостен) контраст-между тъмните и светлите тонове.

Всеки отделен цвят има своето психологично значение. Не правилния избор на цветове в интериора могат да доведат до дискомфорт за обитателите.

Избора на цветове в интериора се определя от неговото функционално значение, пространството, честотата на обитаване, възрастта на обитателите.