Декорацията дава концепционална завършенест на едно помещение. Подщи не съществуват помещения в които интерира би имал композиционна стойност без тази част. Имайки предвид новото ни строителство декорацията е единственото решение за отделяна на отделните зони.Декорацията може да се изрази както в окачени тавани , вградено осветление, така и в декоративни ниши и стени, колони, промяна в геометрията на помещението.