На този етап, се конкретизират и избират отделните мебели и елементи, които ще оформят бъдещия интериор. Избира се тяхното качество, дизайн, видовете материали, стила на бъдещата интериорна концепция. Този проект е изцяло съобразен с бюджета на клиента. Тук се коментират и неговите виждания и лични предпочетани за корпусна и мека мебел-маси, столове, шкафове, кухни, кресла, дивани и т.н. Целта на дизайнера е не просто да избере мебелите вместо клиента , а да му помогне в избора имайки предвид съчетанията на отделните елементи, функциолността, ергономичността , качествето.

В зависимос от бюджета се определя кои от мебелите трябва да бъдат проектирани и кои не. Мебелите, които се проектират за конкретния проект трябва да бъдат съпроводени с детайлна техническа документация, за да бъдат изработени без компромиси относно материалите и технологията за производство.Много често този част от интериора се определя успередно с цветовия проект,кото водещи винаги трябва да са мебелите.

Някои клиенти нямат достатъчното време да обсъждат и да се консултират относно вида,качеството при избор на мебелите,тогава те оствят исцяло избора на дизайнера , като предварително са задали своя бюджет.