Интериорен проект

част: Функционално разпределение 

Функционалното разпределение оформя концепциятa на всеки интериор.

Определят се основните функционални зони, определя се функционалното разпределение на всяка една зона, схематично се нанасят отделните групи мебели. Тук се определя ергономията на мебелите подходящи за отделните зони. Този проект дава ясен отговор относно представата ви за някои мебели и тяхното взаимодействие в пространството.
Проекта функционално разпределение дава отговор на клиента, какви са възможностите на помещението , какви са насоките за бъдещия интериор. На този етап се правят и вътрешно архитектурни и конструктивни промени на помещението , ако това е необходимо. Някои помещения позволяват повече варианти на функционално разпределение. Клиентът избира варианта ,по който ще продължи да се работи, с помощта на консултациите на своя дизайнер.