Интериорен проект

част: Aхитектурно заснемане

Прицизното заснемене спестява бъдещи грешки, както в проектирането , така и в реализацията!  

Архитектурно заснемане на обект е основата върху, която започва всичко-представлява взимането на точни размери на площта, в хоризонтали вертикали, снемат се височини и отстояния, отбелязват се всички архитектурни и конструктивни особености. Това е основата, без която не може да се изгради функционалното разпределение на бъдещия интериорен дизайн.След като размерите са взети, следва събеседване с бъдещите обитатели,за да се разберат тяхните навици, нужди и желания за експоатация на обекта, те ще са опорните точки при изграждане на функционалното разпределение на бъдещия интериорен дизайн.