Интериорен дизайн на кухни

Какво трябва да знаем, когато избираме кухнята?

Кухнята и нейния интериорен дизайн трябва да създават усещане за хармония и уют на обитателите си. Нейната функционалност превръща приготвянето на храната в удоволствие. Храната в 21век не притежава само основната си жизненоважна функция за човек, нейното консумиране и приготвяне не е просто ежедневие. Акта на приготвяне на храната, се превръща в създаване на кулинарно творене, съпроводено от приятни чувства и от възможност за релаксиране. Именно и затова в кухнята проектирането на функционален интериорен дизайн,създаващ атмосфера за ралаксиране,усигуряващ удобство и практичност е крайно нужно.Проектирането на тази зона е и един от най-прецизния момент и тук трябва да се подходи индивидуално.

Първото и най- важно нещо за интериорния дизайн на кухненското пространство е да определите негово заслужено място в цялостното функционално разпределение. Не ощетявайте пространството за Вашата кухня, дори и Вашето жилище да разполага с малки размери, не това е зоната, която трябва да бъде ощетена, още повече ако имате семейство и предвиждате нейната ежедневна експоатация. След като определите мястото и пространството за кухнята трябва да изберете нейният дизайн, ергономичност и функционалност.

Можем да определим типовете кухни спрямо тяхната форма на функционално разпределение на П- или U-образна, G-образна, L- образна, островна, двуредни кухни, едноредни кухни.

 
типове кухни
При определяне типа на бъдещата ни кухня трябва да имамеме в предвид, избора на нейното функционално разпределение,ергономичността на отделните зони в него и интегрирането на кухнята към останалата част от интериора на помещението ако то обединява и други зони.
експлоатация

Ергономичността в интериора на кухнята се определя спрямо нивото на експлоатация. Немската фирма Блум създадоха система за достигане на оптималност в ергономичността на кухненското пространство. Разбира се определеното на най-експлоатирани зони, най-удобно тяхно разпределение е твърде субективно и зависи спрямо физическите дадености на обитателя, като височина, тегло, боравене с лява или дясна ръка. Най-важното, което трябва да знаем са видовете зони, които са необходими за проектирането на едно практично кухненското пространство.

Зона за миене

Зона за печене

Зона за приготвяне

Зона за съхранение

Съществуват няколко изисквания в ергономичността на отделните зони, с които всеки трябва да се съобрази. Зоната за миене не бива да бъда по малка 90см, зоната за печене 60см, зоната за приготвяне 100см, зоната за съхранение не по малко 180см ширина.

зони в кухнята

На тази картина се вижда определянето на разположението на отделните зони според Dynamic Space от Blum.

 

Когато вече сме определили зоните тяхната ергономичност типа кухня , остава да изберем , използваните материали и цветоветове,както и стила на бъдещата кухня за да получим добри резултати в интериорния дизайн на тази така важна функционална зона.

Материалите използвани за проектиране на дизайн в кухненското пространство Определянето на материалите зависи от стила на интериора , който сте избрали, както и от бюджета за Вашия проект. Цветовете и текстурите във всички материали са разнообразни и позволяват изобилие от варианти.Незабравяйте да съчетавате с останалата част на интериора.

Когато поръчвате кухня ние препоръчваме използването дизайнер в изработването на интериорния проект за Вашата кухня. Той ще определи необходимата ергономичност,целесъобразност и функционалност /разпределение, зони , форма, стил, дизайн/ ще ви посъветва относно материалите и механизмите за реализация на проекта, ще изготви визуализации, за да се определят най-подходящите цветови съчетания .

интериорен дизайн на кухня
 
кухня
 
кухня