Aхитектурно заснемане

Архитектурно заснемане на обекте основата върху, която започва всичко-преставлява взимането на точни рамери на площа,вертикали и хоризонтали, височини и отстояния други архитектурни и коструктивни особености. Това е основата без която не може да се изгради о функционалното разпределение на бъдещия интериорен дизайн .

 

Прицизното заснемене спестява бъдещи грешки както в проектирането, така и в реализацията .След като размерите са взети, следва събеседване с бъдещите обитатели,за да се разберат тяхните навици, нужди и желания за експоатация на обекта, те ще са опорните точки при изграждане на функционалното разпределение на бъдещия интериорен дизайн